Bidule

O vinařství

Vinařství Bidule vzniklo v roce 2022 a stojí za ním Zdeněk Omasta a jeho 2 další partneři. Zdeněk sám působí pod vlastním jménem na domácí naturální scéně už několik let a nasbírané zkušenosti investuje v novém vinařství, které se bude soustřeďovat hlavně na výrobu sektů. 

Bidule je slovo označující malou věcičku, která se používá pro kolekci kvasinek v hrdle láhve šumivého vína před jejím odstřelením – degorzáží. Zatímco bidule v lahvích sdružuje kvasinky, Bidule, jako vinařství, sdružuje lidi se zájmem o víno. 

Většina vinic roste na sprašových půdách, ale jednotlivé vinice se liší v půdním složení. Spraše mohou být smíšené s písky nebo vápencem, utvářet velmi lehké, nažloutlé a propustné půdy nebo být tmavé a těžké pokud jsou smíšené s jílem. Vždy záleží na tom jak byly během uplynulých milionů let půdy formovány - zda jde o naváté usazeniny, říční, či mořské, sedimenty, nebo pozůstatky pevných částic hornin.

Vína kvasí a zrají v nerezových tancích a dřevěných sudech. Jsou lahvována bez filtrace s minimální přidanou sírou. První ročník 2022 byl vydán až na začátku jara 2024 a dostal tak dostatek času na svůj prvotní vývoj. Šumivá vína – sekty půjdou ven až po téměř dvou letech během léta a podzimu 2024.

Frankovka | Bidule

Frankovka | Bidule

Cena: 400,00 Kč

Sylvaner | Bidule

Sylvaner | Bidule

Cena: 470,00 Kč

Riesling | Bidule

Riesling | Bidule

Cena: 400,00 Kč

Welsch | Bidule

Welsch | Bidule

Cena: 440,00 Kč

PetNat | Bidule

PetNat | Bidule

Cena: 370,00 Kč